This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Välj för att ta bort röda ögon-effekter som orsakas av blixten vid fotografering med intelligent ansiktsdetektion.

Röda ögon-reducering utförs bara när ett ansikte upptäcks.

Röda ögon-borttagning är inte tillgängligt med RAW-bilder.