This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Ändra kameraklockan från din normala tidszon till den lokala tiden för ditt resmål när du reser. För att ange skillnaden mellan lokal tid och tidszonen hemma:

  1. Markera LOKALTID och tryck på MENU/OK.

  2. Använd väljaren för att välja tidsskillnaden mellan lokal tid och din tidszon hemma. Tryck på MENU/OK när inställningarna är slutförda.

För att ställa in kameraklockan på lokal tid, markera LOKALTID och tryck på MENU/OK. För att ställa in klockan på tiden i din tidszon hemma, välj HEMMA. Om LOKALTID väljs visas i tre sekunder när kameran slås på.