This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

För att spara rå, obearbetad data från kamerans bildsensor, välj ett RAW-alternativ för bildkvalitet i fotograferingsmenyn enligt beskrivningen nedan. JPEG-kopior av RAW-bilder kan skapas med alternativet RAW-OMVANDLING i bildvisningsmenyn, eller så kan RAW-bilder visas på en dator med den separat sålda programvaran RAW FILE CONVERTER.

  1. Tryck på MENU/OK i fotograferingsläge för att visa fotograferingsmenyn. Tryck väljaren uppåt eller nedåt för att markera BILDKVALITET och tryck på MENU/OK.

  2. Markera ett alternativ och tryck på MENU/OK. Välj RAW för att endast spara RAW-bilder, eller FINE+RAW eller NORMAL+RAW för att spara både JPEG- och RAW-bilder. FINE+RAW använder lägre JPEG-komprimeringsgrad för att ge JPEG-bilder av högre kvalitet, medan NORMAL+RAW använder högre JPEG-komprimeringsgrad för att öka antalet bilder som kan sparas.

Funktionsknapparna

För att växla RAW-bildkvalitet på och av för en enstaka bild, tilldela RAW till en funktionsknapp. Om ett JPEG-alternativ är valt för bildkvalitet väljs motsvarande JPEG+RAW-alternativ tillfälligt om knappen trycks in. Om ett JPEG+RAW-alternativ är valt kommer motsvarande JPEG-alternativ att väljas tillfälligt om du trycker på knappen, medan om RAW är valt kommer FINE att väljas tillfälligt om du trycker på knappen. Om du tar en bild eller trycker på knappen igen återställs föregående inställning.