This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Indikatorlampan visar kamerastatus enligt följande:

Lyser grönt
Fokus låst.
Blinkar grönt
Varning som gäller oskärpa, fokus eller exponering. Bilden kan tas.
Blinkar grönt och orange
Lagrar bilder. Ytterligare bilder kan tas.
Lyser orange
Lagrar bilder. Inga ytterligare bilder kan tas i detta läge.
Blinkar orange (snabbt)
Blixten laddar; blixten avfyras inte när bilden tas.
Blinkar orange (långsamt)
Zoomringen är placerad mellan PÅ och AV. Bilder kan inte tas.
Blinkar rött
Objektiv- eller minnesfel.

Varningar kan också visas i displayen.