This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Välj bilder för överföring till YouTube, Facebook eller MyFinePix.com med MyFinePix Studio (endast Windows).

  1. Välj YouTube för att välja filmer för överföring till YouTube, Facebook för att välja bilder och filmer för överföring till Facebook eller MyFinePix.com för att välja bilder för överföring till MyFinePix.com.

  2. Tryck väljaren åt vänster eller höger för att visa bilder och tryck på MENU/OK för att välja eller välja bort. Tryck på DISP/BACK för att avsluta när alla önskade bilder har valts.

Endast filmer kan väljas för överföring till YouTube.

Endast bilder kan väljas för överföring till MyFinePix.com.

Under uppspelning indikeras valda bilder av YouTube-, Facebook- eller MyFinepix.com-ikoner.

Välj ÅTERST ALLT för att välja bort alla bilder. Om antalet bilder som påverkas är väldigt stort, kommer det att ta en stund att slutföra åtgärden. Tryck på DISP/BACK för att avsluta innan åtgärden är slutförd.

Överföra bilder (endast Windows)

Valda bilder kan överföras med alternativet YouTube/Facebook/MyFinePix.com Upload i MyFinePix Studio.

Välj med kameran

Överför från datorn