This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

FUJIFILM Corporation (hädanefter, ”Företaget ”) tillåter användare av företagets webbplats (hädanefter, ”Webbplatsen”) att

Allt innehåll som finns på denna webbplats, inklusive text, grafik, konstruktioner, bilder, varumärken, logotyper och produktnamn, etc., ägs av Fujifilm eller tredje part som har skapat innehållet.

Alla som använder webbplatsen måste uppfylla följande villkor när webbplatsen används.

 1. Förutom när det uttryckligen tillåts på denna webbplats, eller genom tillstånd som inhämtats från Fujifilm eller tredjeparts-innehavare av upphovsrätt eller andra rättigheter, är det förbjudet för användare att modifiera eller ändra, etc., innehåll som laddats ner eller skrivits ut från webbplatsen.
 2. Användning av specifika bilder, etc., som extraherats och laddats ner från webbplatsen är ett överträdande av rättigheterna med avseende på specifika bilder, etc., som innehas av företaget, den ursprunglige skaparen, och/eller andra rättighetsinnehavare. Förutom när det uttryckligen tillåts på denna webbplats, eller genom tillstånd som inhämtats från Fujifilm eller tredjeparts-innehavare av upphovsrätt eller andra rättigheter, är det förbjudet för användare att utföra ovanstående aktiviteter.
 3. I princip är det tillåtet att länka till denna webbplats. Men avstå dock från att skapa följande typer av länkar.
  Länkar som avsiktligt visar en del av webbplatsens HTML-innehåll inom andra bilder.
  Länkar som skapar direktlänkar till bilder, video, etc., från webbplatsen så att de visas på webbplatsen hos den som länkar.
  Länkar som kan leda till missförstånd angående anknytningen mellan företaget och den som länkar.
  Länkar till webbplatser med innehåll som är olagligt eller stötande för allmän ordning och moral.
  Länkar som är skapade med syften som är olagliga eller olämpliga.
  Andra typer av länkar som kan skada företagets kreditvärdighet eller på annat sätt ha en skadlig inverkan på företaget.

Innehållet på alla sidor på denna webbplats kan ändras eller tas bort utan föregående meddelande, och länkar kan ändras utan föregående meddelande. Var medveten om detta. Dessutom frånsäger sig företaget allt ansvar för eventuella förluster eller skador som användare kan drabbas av genom att skapa länkar till webbplatsen.

 1. Förutom de användningsvillkor som listas här ombeds användare att följa andra regler, när dessa visas separat på webbplatsen. Denna webbplats, dess innehåll och tjänster erbjuds ”som de är”, utan några garantier, varken uttryckliga eller underförstådda. Företaget ger inga garantier angående lägligheten, noggrannheten eller fullständigheten hos något innehåll på webbplatsen och accepterar inget ansvar för eventuella förluster eller skador som användare kan drabbas av som ett resultat av att denna webbplats används. För att ge användare uppdaterad och korrekt information angående företaget kan företaget, när som helst, korrigera eller ändra felaktig information på webbplatsen och ändra och uppdatera innehållet på webbplatsen.
 2. Denna webbplats innehåller länkar till webbplatser som drivs av annan tredje part än företaget. När länkade webbplatser används, följ användningsvillkoren på dessa webbplatser och var medveten om att användning av länkade webbplatser sker helt på egen risk. Företaget accepterar inget ansvar för eventuella förluster eller skador som användare kan drabbas av genom att använda länkade webbplatser.