This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Tryck väljaren uppåt (), vänster (), höger () eller nedåt () för att markera alternativ och tryck på MENU/OK () för att välja. Knapparna upp, vänster, höger och ner fungerar även som funktionsknapparna 2 till 5.

För att förhindra oavsiktlig användning av väljaren och knapparna Q och Fn under fotograferingen, tryck på MENU/OK tills visas. Kontrollerna kan låsas upp genom att trycka på MENU/OK tills inte längre visas.