This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

En dialogruta för val av språk visas första gången kameran slås på. Ställ in kameran enligt beskrivningen nedan (du kan återställa klockan eller ändra språk när som helst med alternativen DATUM/TID eller i inställningsmenyn).

Använda väljaren

Tryck väljaren uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger för att markera objekt och tryck på MENU/OK för att välja.

Flytta markören uppåt

Flytta markören till höger

Flytta markören nedåt

Flytta markören till vänster

Välj markerat objekt

 1. Slå på kameran.

 2. Markera ett språk och tryck MENU/OK.

  Tryck på DISP/BACK för att hoppa över det aktuella steget. Varje steg du hoppar över kommer att visas nästa gång kameran slås på.

 3. Datum och tid visas. Tryck väljaren åt vänster eller höger för att markera år, månad, dag, timme, eller minut och tryck upp eller ner för att ändra. För att ändra i vilken ordning år, månad och dag visas, markera datumformatet och tryck väljaren uppåt eller nedåt. Tryck på MENU/OK när inställningarna är slutförda.

 4. Alternativ för strömhantering visas. Tryck väljaren uppåt eller nedåt för att markera ett av följande alternativ och tryck på MENU/OK:

  STRÖMSPARLÄGE
  Spara på batteriet.
  HÖG PRESTANDA
  Välj om du vill ha en ljusstarkare display och snabbare fokusering.

  Om batteriet avlägsnas under en längre tid, kommer kameraklockan att återställas och dialogrutan för val av språk kommer att visas när kameran slås på.