This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

I detta läge väljer du både slutartid och bländare. Om så önskas kan exponeringen ändras från det värde som föreslås av kameran.

Slutartid

Bländare

Exponeringsindikator

Använd kommandoratten och kontrollringen för att ställa in slutartid och bländare (för att välja de funktioner som ska utföras av kommandoratten och kontrollringen, tryck på alternativ-knappen på kontrollringen).

Förhandsgranskning av exponering

För att förhandsgranska exponeringen i LCD-monitorn, välj för SKÄRMINSTÄLLNING > FRHG EXP. MAN. LG..

Välj AV när blixten används eller vid andra tillfällen då exponeringen kan ändras när bilden tas.