This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Använd kontrollringen för att snabbt komma åt kamerafunktioner under fotograferingen.

  P S A M Filter Avancerat SP1/SP2
STANDARD Byte av program Val av slutartid Val av bländare Val av slutartid/bländare 1 Filmsimulering Filmsimulering Avancerat filterval Avancerat lägesval Val av motivtyp Filmsimulering
ISO 2
VITBALANS
FILMSIMULERING
SERIEBILD 3

1 Tryck på knappen för kontrollringsalternativ för att växla mellan val av slutartid och bländare.

2 Endast (FLERA EXPONERINGAR).

3 Alla lägen förutom (FYRVERKERI).

Med undantag för -läge, andra avancerade lägen än och -läge (SP1/SP2) används kontrollringen för manuell fokusering i manuellt fokusläge oavsett vilket alternativ som valts för KONTR.RINGSINST..