This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Följ stegen nedan för att fokusera kameran manuellt.

  1. Vrid fokuslägesväljaren till M. visas på displayen.

  2. Fokusera manuellt med kontrollringen. Vrid ringen åt vänster för att minska fokusavståndet, åt höger för att öka.

    Använd alternativet KONTROLLRING i inställningsmenyn för att vända kontrollringens rotationsriktning.

  3. Ta bilder.

Snabbfokus

För att använda autofokus för att fokusera på motivet i det valda fokusområdet, tryck på AEL/AFL-knappen. Använd denna funktion (endast tillgänglig i manuellt fokusläge) för att snabbt fokusera på ett valt motiv.

Alternativet AUTOFOKUSINSTÄLLNING > OMEDELBAR AF-INSTÄLLNING i fotograferingsmenyn styr hur kameran fokuserar när AE-L/AF-L-knappen trycks in. Välj AF-S för enkel AF (fokus justeras varje gång knappen trycks in), AF-C för kontinuerlig AF (fokus justeras kontinuerligt medan knappen trycks in).

Kontrollera fokus

Följande alternativ kan användas för att kontrollera fokus i manuellt fokusläge.

Manuell fokusindikator

Den vita linjen indikerar avståndet till motivet i fokusområdet (i meter eller fot i enlighet med det alternativ som valts för MÅTTENHETER – FOKUSSKALA i inställningsmenyn), den blå indikatorn skärpedjupet, eller med andra ord avståndet framför och bakom motivet som verkar vara i fokus.

Fokusavstånd (vit linje)

Skärpedjup (blå indikator)

Fokuszoom

För att zooma i på det aktuella fokusområdet för exakt fokusering, tryck på mitten av kommandoratten (om är valt för FOKUS KONTROLL zoomar kameran också in när ratten roteras). Tryck på ratten igen för att avbryta zoomen.

Fokusaccentuering

Om FOKUS ACCENTUERING väljs för MAN. FOKUSHJÄLP i fotograferingsmenyn markeras högkontrast-konturer i den manuella fokusdisplayen. För att fokusera, vrid kontrollringen tills motivet är markerat.