This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Fånga rörelse i en serie bilder. Serietagningsalternativ kan visas genom att trycka på DRIVE-knappen.

ÖVRE

Tryck väljaren åt vänster eller höger för att välja en bildhastighet. Kameran tar foton medan avtryckaren är intryckt.

AF-SPÅRNING är endast tillgängligt i fokusläge C.

TA BÄSTA BILD

Kameran tar en serie bilder, och börjar innan och avslutar efter att avtryckaren tryckts in. Tryck väljaren till vänster eller höger för att markera TA BÄSTA BILD INST., där du kan välja bildhastighet och antal bilder per serie.

Bilder per serie

Antalet till vänster tas före och antalet till höger efter att avtryckaren trycks in.

Bilder sparas i en tillfällig minnesbuffert medan avtryckaren är intryckt halvvägs. När avtryckaren trycks in hela vägen ner tas bilder enligt följande:

Avtryckaren intryckt halvvägs

Avtryckaren intryckt hela vägen ner

”Innan”-bilder

”Efter”-bilder

Om avtryckaren trycks in hela vägen ner innan det antal bilder som valts för ”före”-delen har tagits så tas de återstående bilderna efter att avtryckaren tryckts in hela vägen ner.

Om avtryckaren trycks in halvvägs under en längre tid kanske kameran tar serien innan avtryckaren trycks in hela vägen ner.