This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Med intelligent ansiktsdetektion kan kameran automatiskt upptäcka människors ansikten och ställa in fokus och exponering för ett ansikte var som helst i bilder för bilder som framhäver porträttmotiv. Välj för grupporträtt (i horisontell eller vertikal orientering) för att förhindra att kameran fokuserar på bakgrunden.

Ansikten kan detekteras med kameran i liggande eller stående läge; om ett ansikte detekteras indikeras det med en grön ram. Om det finns mer än ett ansikte i bild väljer kameran det ansikte som är närmast centrum; övriga ansikten indikeras med vita ramar.

I vissa lägen kan kameran ställa in exponeringen för hela bilden istället för porträttmotivet.

Om motivet flyttar sig då avtryckaren trycks ned kan det hända att ansiktet inte är kvar i området som indikeras av den gröna ramen när bilden tas.