This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Välj filformat och komprimeringsgrad. Välj FINE eller NORMAL för att spara JPEG-bilder, RAW för att spara RAW-bilder, eller FINE+RAW eller NORMAL+RAW för att spara både JPEF- och RAW-bilder. FINE (HÖG) och FINE+RAW (HÖG+RAW) använder lägre JPEG-kompressionsvärden för JPEG-bilder av högre kvalitet, medan NORMAL och NORMAL+RAW använder högre JPEG-kompressionsvärden för att öka antalet bilder som kan lagras.