This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln och kopiera bilder enligt beskrivningen nedan.

  1. Starta datorn.

  2. Stäng av kameran.

  3. Använd den medföljande USB-kabeln för att ansluta kameran och datorn.

    Se till att kontakterna sitter i rätt riktning och är helt isatta. Anslut kameran direkt till datorn; använd inte en USB-hubb eller ett tangentbord.

  4. Slå på kameran.

  5. Kopiera bilder till datorn med MyFinePix Studio eller applikationer som medföljer ditt operativsystem.

MyFinePix Studio/RAW FILE CONVERTER

Använd MyFinePix Studio (endast tillgängligt för Windows) för att kopiera bilder till en dator, där de kan lagras, visas, organiseras och skrivas ut. Använd RAW FILE CONVERTER för att visa RAW-bilder på datorn.

Om ett minneskort som innehåller ett stort antal bilder sätts i kan det uppstå en fördröjning innan programvaran startar och du kan kanske inte importera eller spara bilder. Använd en minneskortsläsare för att överföra bilder.

Se till att datorn inte visar ett meddelande om att kopiering pågår och att indikatorlampan är släckt innan kameran stängs av eller USB-kabeln kopplas bort (om antalet bilder som kopieras är väldigt stort kan indikatorlampan fortsätta lysa efter att meddelandet försvunnit från datorskärmen). I annat fall kan det leda till förlust av data eller skador på minneskortet.

Koppla bort kameran innan du sätter i eller tar ut minneskort.

I vissa fall är det inte möjligt att få tillgång till bilder som sparats på en nätverksserver med hjälp av den medföljande programvaran på samma sätt som på en stationär dator.

Användaren står för alla avgifter som tas ut av telefonbolaget eller internetleverantören när tjänster som kräver en internetanslutning används.