This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Detta avsnitt beskriver grunderna för att ta bilder i läge (AVANCERAD SR AUTO).

 1. Välj läge .

  Vrid lägesväljaren till (AVANCERAD SR AUTO). Följande information visas på LCD-monitorn.

  Motivikon: Kameran väljer automatiskt lämpligt motiv.

  -ikonen: I läge justerar kameran fokus kontinuerligt och söker efter ansikten, vilket ökar belastningen på batteriet; dessutom kan ljudet när kameran fokuserar vara hörbart. visas på LCD-monitorn.

  Använda blixten

  När belysningen är svag, skjut blixtuppfällningsreglaget för att fälla upp blixten och välj sedan lämpligt blixtläge.

 2. Förbered kameran.

  Håll kameran stadigt med båda händerna och håll armbågarna längs med sidorna. Skakningar eller ostadiga händer kan göra att dina bilder blir oskarpa.

  För att förhindra att bilderna saknar fokus eller blir för mörka (underexponerade) ska du hålla fingrar och annat borta från objektivet och blixten.

 3. Rama in bilden.

  Använd zoomringen för att rama in bilden i displayen. Zoomindikatorn visas.

  Zoomring

  Zoomindikator

 4. Fokusera.

  Komponera bilden med ditt motiv i mitten av bilden och tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera.

  Om motivet är dåligt belyst kan AF-hjälplampan tändas.

  Fokusram

  Fokusindikator

  Om kameran kan fokusera piper den två gånger och fokusområdet och fokusindikatorn lyser grönt. Fokus och exponering låses medan avtryckaren är intryckt halvvägs.

  Om kameran inte kan fokusera kommer fokusområdet att bli rött, kommer att visas och fokusindikatorn blinkar vitt.

 5. Ta bilden.

  Tryck in avtryckaren försiktigt hela vägen för att ta bilden.