This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Rotera bilder.

  1. Visa önskad bild.

  2. Välj ROTERA BILD i bildvisningsmenyn.

  3. Tryck väljaren nedåt för att rotera bilden 90° medurs, uppåt för att rotera den 90° moturs.

  4. Tryck på MENU/OK. Bilden visas automatiskt i den valda orienteringen när den visas på kameran.

Skyddade bilder kan inte roteras. Ta bort skyddet innan du roterar bilderna.

Det kan hända att kameran inte kan rotera bilder som skapats i en annan enhet. Bilder som roterats i kameran kommer inte att vara roterade när de visas i en dator eller i andra kameror.

Bilder som tagits med SKÄRMINSTÄLLNING > AUTOROTER. VISN. visas automatiskt i rätt riktning vid bildvisning.