This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Skapa JPEG-kopior av RAW-bilder. Ursprunglig bilddata påverkas inte, vilket innebär att en enda RAW-bild kan behandlas på en mängd olika sätt.

 1. Visa önskad bild.

 2. Markera RAW-OMVANDLING i bildvisningsmenyn och tryck på MENU/OK för att visa alternativ för RAW-omvandling.

  Dessa alternativ kan även visas genom att trycka på Q-knappen under bildvisning.

 3. Tryck väljaren uppåt eller nedåt för att markera en inställning och tryck väljaren åt höger för att välja. Tryck väljaren uppåt eller nedåt för att markera önskat alternativ och tryck på MENU/OK för att välja och återgå till inställningslistan. Upprepa detta steg för att justera övriga inställningar.

  ÅTERSP. FOTOG.FÖRHÅLL.
  Skapa en JPEG-kopia med de inställningar som gällde då bilden togs.
  ÖKA/MINSKA KÄNSLIGHET
  Justera exponering med −1 EV till +1 EV, i steg om 1/3 EV.
  DYNAMISKT OMFÅNG
  Förbättra detaljer i högdagrar för naturlig kontrast.
  FILMSIMULERING
  Simulera effekterna av olika typer av film.
  VITBALANS
  Justera vitbalansen.
  VITBALANSJUSTERING
  Finjustera vitbalansen.
  FÄRG
  Justera färgdensitet.
  SKÄRPA
  Gör konturer skarpare eller mjukare.
  HÖGDAGERNIVÅ
  Justera högdagrar.
  LÅGDAGERNIVÅ
  Justera skuggor.
  BRUSREDUCERING
  Bearbeta kopian för att minska brus.
 4. Tryck på Q-knappen för att förhandsgranska JPEG-kopian och tryck på MENU/OK för att spara.