This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Välj om AEL/AFL-knappen låser exponering (AE), fokus (AF) eller båda.

ENDAST AE-LÅS
AEL/AFL-knappen låser endast exponeringen.
ENDAST AF-LÅS
AEL/AFL-knappen låser endast fokus.
AE/AF-LÅS
AEL/AFL-knappen låser både exponering och fokus.