This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Standardinställningarna för alternativen i inställningsmenyerna listas nedan.

Dessa inställningar kan återställas med alternativet ÅTERSTÄLL > ÅTERSTÄLL INSTÄL. i fotograferingsmenyn.

TYST LÄGE AV
KONTROLLRING MEDURS
FOKUS KONTROLL AV
LJUDINSTÄLLNING
  LJUDVOLYM
  SLUTARLJUDVOLYM
  SLUTARLJUD LJUD 1
  UPPSPELNING VOL. 7
SKÄRMINSTÄLLNING
  BILDSKÄRM AV
  EVF AUTOROTERA VISNINGAR
  FRHG EXP MAN. LG.
  LCD – SOLLJUSLÄGE AV
  EVF-LJUSSTYRKA AUTO
  EVF-FÄRG 0
  LCD-LJUSSTYRKA 0
  LCD-FÄRG 0
  GRANSKA BILDEFFEKT
  RKTL. F INRMN RUTNÄT 9
  AUTOROTER. VISN.
  ANPASSADE BILD.INST. RKTL. F INRMN

ELEKTRONISK NIVÅ

AF-AVSTÅNDSINDIKATOR

MF-AVSTÅNDSINDIKATOR

HISTOGRAM

BLÄND./SLUTARTID/ISO

EXP. KOMPENSATION

LJUSMÄTMETOD

BLIXT

VITBALANS

FILMSIMULERING

DYNAMISKT OMFÅNG

ÅTERSTÅENDE BILDER

BILDSTORLEK/-KVALIT.

FILMLÄGE & INSPELNINGSTID

BATTERINIVÅ

FUNK.(Fn)-INSTÄL.
  Fn1 FILMLÄGE
  Fn2 MAKRO
  Fn3 SJÄLVUTLÖSARE
  Fn4 BLIXTLÄGE
  Fn5 FOKUSOMRÅDE
  Fn6 TRÅDLÖS KOMM.
VÄLJARKNAPP INSTÄLLNING Fn-KNAPP
RED./SPARA SNABBMENY
  Q1 VÄLJ ANPAD. INST.
  Q2 ISO
  Q3 DYNAMISKT OMFÅNG
  Q4 VITBALANS
  Q5 BRUSREDUCERING
  Q6 BILDSTORLEK
  Q7 BILDKVALITET
  Q8 FILMSIMULERING
  Q9 HÖGDAGERNIVÅ
  Q10 LÅGDAGERNIVÅ
  Q11 FÄRG
  Q12 SKÄRPA
  Q13 LJUSMÄTMETOD
  Q14 AF LÄGE
  Q15 ANSIKTSDETEKTION
  Q16 EVF/LCD-FÄRG
STRÖMHANTERING
  AUTO AVSTÄNGNING 2 MIN
  SNABBSTARTLÄGE AV
  MENY ENERGIVAL STRÖMSPARLÄGE
BILDSTAB LÄGE KONTINUERLIG+RÖRELSE
TAR BORT RÖDA ÖGON
AE/AF-LÅSLÄGE AE/AF-LÅS PÅ VID TRYCK.
AE/AF-LÅSKNAPP ENDAST AE-LÅS
INST. AV DATALAG.
  BILD NUMRERING KONTINUERLIG
  SPARA ORIG.BILD Alla alternativ AV
  DATUMSTÄMPEL AV
MÅTTENHETER – FOKUSSKALA METER
TRÅDLÖSA INST.
  ÄNDRA STL TEL
GEOTAGGNINGSINST.
  GEOTAGGNING
  POSITONS INFO.
REDIGERA FILNAMN DSCF