This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Om skrivaren stödjer PictBridge kan kameran anslutas direkt till skrivaren och bilderna kan skrivas ut utan att först ha kopierats till en dator.

Ansluta kameran

 1. Anslut den medföljande USB-kabeln såsom det visas och slå på skrivaren.

 2. Slå på kameran. USB visas på monitorn, följt av PictBridge-displayen.

Skriva ut valda bilder

 1. Tryck väljaren åt vänster eller höger för att visa en bild som du vill skriva ut.

  För att skriva ut en kopia av den valda bilden, gå vidare direkt till steg 3.

 2. Tryck väljaren uppåt eller nedåt för att välja antalet kopior (upp till 99). Upprepa steg 1–2 för att välja ytterligare bilder.

 3. Tryck på MENU/OK för att visa en bekräftelsedialogruta.

 4. Tryck på MENU/OK för att starta utskriften.

Om inga bilder är valda när MENU/OK-knappen trycks in skriver kameran ut en kopia av den aktuella bilden.

Skriva ut fotograferingsdatum

För att skriva ut det datum bilderna togs, tryck på DISP/BACK på PictBridge-displayen och välj UTSKRIFT MED DATUM (för att skriva ut utan datum, välj UTSKRIFT UTAN DATUM). Ställ in kamerans klocka innan du börjar fotografera för att vara säker på att datumet är rätt. Vissa skrivare stöder inte utskrift med datum.

För att skriva ut utskriftsordern som skapats med BILD BESTÄLLNING i bildvisningsmenyn.

 1. I PictBridge-displayen trycker du på DISP/BACK för att öppna PictBridge-menyn.

 2. Tryck väljaren uppåt eller nedåt för att markera UTSKRIFT DPOF.

 3. Tryck på MENU/OK för att visa en bekräftelsedialogruta.

 4. Tryck på MENU/OK för att starta utskriften.

Under utskrift

Ett meddelande visas under utskriften. Tryck på DISP/BACK för att avbryta innan alla bilder skrivits ut (beroende på skrivaren kan utskriften avslutas innan den aktuella bilden har skrivits ut). Stäng av och slå på kameran igen om utskriften avbryts.

Koppla från kameran

Bekräfta att meddelandet ovan inte visas och stäng av kameran. Koppla loss USB-kabeln.

Bilder kan skrivas ut från internminnet eller ett minneskort som har formaterats i kameran.

När bilder skrivs ut via direkt USB-anslutning görs val av sidstorlek, utskriftskvalitet och ramar med skrivaren.