This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Välj alternativen som visas i snabbmenyn.

 1. Visa inställningsmenyn och välj RED./SPARA SNABBMENY.

 2. Markera det alternativ du vill ändra och tryck på MENU/OK. Du ges följande val av alternativ att tilldela till den valda positionen i snabbmenyn.

  • VÄLJ ANPAD. INST.
  • ISO
  • DYNAMISKT OMFÅNG
  • VITBALANS
  • BRUSREDUCERING
  • BILDSTORLEK
  • BILDKVALITET
  • FILMSIMULERING
  • HÖGDAGERNIVÅ
  • LÅGDAGERNIVÅ
  • FÄRG
  • SKÄRPA
  • SJÄLVUTLÖSARE
  • ANSIKTSDETEKTION
  • LJUSMÄTMETOD
  • AF LÄGE
  • BLIXTLÄGE
  • BLIXTKOMPENSATION
  • BILDSTAB LÄGE
  • MAN. FOKUSHJÄLP
  • FILMLÄGE
  • FILMÄGE-ISO
  • MIK NIVÅJUSTERING
  • TYST LÄGE
  • EVF/LCD-LJUSSTYR.
  • EVF/LCD-FÄRG

  Välj INGET för att inte tilldela ett alternativ till den valda positionen.

 3. Markera önskat alternativ och tryck på MENU/OK för att tilldela det till den valda positionen i snabbmenyn.