This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Justera bildskärmsinställningarna.

BILDSKÄRM

Välj hur länge bilder ska visas efter fotografering. Färgerna kan skilja sig något från de i den slutliga bilden.

1.5 SEK/0.5 SEK
Bilder visas i 1,5 sekunder (1.5 SEK) eller 0,5 sekunder (0.5 SEK). Färgerna kan skilja sig något från de i den slutliga bilden.
ZOOM KONTINUERLIG

Bilder visas tills MENU/OK-knappen trycks in.

När en bild har zoomats in kan väljaren användas för att visa områden av bilden som för närvarande inte är synliga i displayen.

Zoom kan användas för att kontrollera fokus.

Om intelligent ansiktsdetektion är på och porträttmotiv upptäcks zoomar kameran in på ansikten. Tryck väljaren nedåt för att bläddra till nästa motiv.

AV
Bilderna visas inte efter att de tagits.

EVF AUTOROTERA VISNINGAR

Välj om indikatorerna i sökaren ska rotera för att matcha kamerariktningen. Oavsett vilket alternativ som valts, så roterar inte indikatorerna i monitorn.

FRHG EXP MAN. LG.

Välj för att aktivera förhandsgranskning av exponering i manuellt exponeringsläge. Välj AV när en blixt används eller vid andra tillfällen då exponeringen kan ändras när bilden tas.

LCD – SOLLJUSLÄGE

Välj för att göra det lättare att läsa displayen i starkt ljus.

Håll in VIEW MODE-knappen för lcd – solljusläge.

EVF-LJUSSTYRKA

Justera displayens ljusstyrka i den elektroniska sökaren, eller välj AUTO för automatisk justering av ljusstyrkan.

EVF-FÄRG

Justera displayens nyans i den elektroniska sökaren.

LCD-LJUSSTYRKA

Justera monitorns ljusstyrka.

LCD-FÄRG

Justera monitorns nyans.

GRANSKA BILDEFFEKT

Välj för att granska effekterna av filmsimulering och andra inställningar i monitorn.

RKTL. F INRMN

Välj rutnätstyp tillgängligt i fotograferingsläge.

RUTNÄT 9

För komponering med ”tredjedelsregeln”.

RUTNÄT 24

Ett sex-gånger-fyra-rutnät.

HD-INRAMNING

Komponera HD-bilder med hjälp av beskärningslinjerna längst upp och längst ner på skärmen.

AUTOROTER. VISN.

Välj för att automatiskt rotera ”stående” (porträtt) bilder vid visning.

ANPASSADE BILD.INST.

Välj alternativen som visas i informationsdisplayen. Markera alternativ och tryck på MENU/OK för att välja eller välja bort.