This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Visa bilder i helskärmsläge

För att visa bilder i helskärmsläge, tryck på .

Ytterligare bilder kan visas genom att trycka väljaren åt vänster eller höger eller vrida på kommandoratten. Tryck väljaren eller vrid ratten åt höger för att visa bilder i den ordning de spelades in, åt vänster för att visa bilder i omvänd ordning. Håll väljaren nedtryckt för att snabbt bläddra till önskad bild.

Bilder som tagits med andra kameror indikeras av en (”presentbild”)-ikon under bildvisning.

Favoriter: Betygsätta bilder

För att betygsätta den aktuella bilden, tryck på DISP/BACK och tryck väljaren uppåt och nedåt för att välja från noll till fem stjärnor.

Visa fotoinformation

Displayen för fotoinformation ändras varje gång väljaren trycks uppåt.

Grundläggande data

Infovisning 1

Infovisning 2

Tryck väljaren åt vänster eller höger eller vrid på kommandoratten för att visa andra bilder.

Zooma in på fokuspunkten

Tryck på mitten av kommandoratten för att zooma in på fokuspunkten. Tryck på mitten av kommandoratten igen för att återgå till helskärmsläge.

Bildvisningszoom

Rotera kontrollringen åt höger för att zooma in på den aktuella bilden, åt vänster för att zooma ut (för att visa flera bilder, rotera kontrollringen åt vänster när bilden visas i helskärmsläge). Tryck på DISP/BACK eller MENU/OK för att avsluta zoom.

Kontrollring

Zoomindikator

Rotera åt höger

Rotera åt vänster

Det maximala zoomvärdet varierar med bildstorleken. Bildvisningszoom är inte tillgänglig med beskurna eller storleksändrade kopior sparade med storleken .

Navigeringsfönstret

När bilden har zoomats in kan väljaren användas för att visa områden av bilden som för närvarande inte är synliga i displayen.

Navigeringsfönstret visar den del av bilden som för närvarande visas.

Multi-bildvisning

För att ändra antalet bilder som visas, rotera kontrollringen åt vänster när en bild visas i helskärmsläge.

 

Kontrollring

Rotera åt vänster för att visa fler bilder.

Rotera åt höger för att visa färre bilder.

Använd väljaren för att markera bilder och tryck på MENU/OK för att visa den markerade bilden i helskärmsläge (för att zooma in på den valda bilden, rotera kontrollringen åt höger när bilden visas i helskärmsläge). I nio- och hundrabildsdisplayerna trycker du väljaren uppåt eller nedåt för att visa fler bilder.