This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Justera filminställningar.

FILMLÄGE

Välj en bildstorlek och -frekvens för filmer.

FILMÄGE-ISO

Välj känsligheten för filminspelning.

FILMÄGE-ISO påverkar inte det alternativ som valts för att spela in filmer.

STILLBILD I FILM

Välj hur kameran spelar in bilder som tas under filminspelning.

FILMPRIORITET
Kameran tar ett fotografi utan att avbryta filminspelningen. Bildstorleken bestäms av det alternativ som valts för FILMLÄGE.
STILLBILDSPRIO
Kameran avbryter filmningen för att ta bilden och fortsätter inspelningen automatiskt när bilden sparats. Bildstorleken bestäms av det alternativ som valts för BILDSTORLEK.

MIK NIVÅJUSTERING

Justera mikrofonens inspelningsnivå.

MIK/FJÄRRUTLÖSN.

Ange om enheten som är ansluten till anslutningen för mikrofon/fjärrutlösare är en mikrofon eller en fjärrutlösare.