This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Om AE/AF-LÅS PÅ VID TRYCK. väljs kommer exponering och/eller fokus att låsas så länge AEL/AFL-knappen är nedtryckt. Om AE/AF-LÅS VÄXLA PÅ/AV väljs kommer exponering och/eller fokus att låsas så länge AEL/AFL-knappen är nedtryckt och förbli låst tills knappen trycks in igen.