This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Kopiera bilder från internminnet till ett minneskort.

 1. Välj KOPIERA från bildvisningsmenyn.

 2. Markera något av följande alternativ och tryck väljaren åt höger:

  INTERNMINNET KORT
  Kopiera bilder från internminnet till ett minneskort.
  KORT INTERNMINNET
  Kopiera bilder från ett minneskort till internminnet.
 3. Markera ett av följande alternativ och tryck på MENU/OK:

  BILD
  Kopiera valda bilder. Tryck väljaren åt vänster eller höger för att visa bilder och tryck på MENU/OK för att kopiera den aktuella bilden.
  ALLA BILDER
  Kopiera alla bilder.

Kopieringen stoppas när målet är fullt.

DPOF-utskriftsinformation kopieras inte.