This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Med tidsautomatik (läge A) väljer du bländaren och låter kameran välja slutartiden.

Bländare

Välj bländare genom att rotera kommandoratten.

Om rätt exponering inte kan uppnås med vald bländarinställning, kommer slutartiden att visas i rött när avtryckaren trycks ned halvvägs. Justera bländaren tills rätt exponering uppnås.

Om motivet är utanför kamerans mätaravstånd visar slutartidsdisplayen ”– – –”.