This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

DISP/BACK-knappen kontrollerar visningen av indikatorer i sökaren och LCD-monitorn.

Fotografering

Standard

Information av

Infovisning (endast monitor)

Standarddisplay

Alternativen som visas i standarddisplayen () kan väljas enligt beskrivningen nedan.

 1. Välj SKÄRMINSTÄLLNING > ANP. BILD.INST. i inställningsmenyn.

 2. Markera alternativ och tryck på MENU/OK för att välja eller välja bort. Valda alternativ markeras med en bock.

  • RKTL. F INRMN
  • ELEKTRONISK NIVÅ
  • AF-AVSTÅNDSINDIKATOR
  • MF-AVSTÅNDSINDIKATOR
  • HISTOGRAM
  • BLÄND./SLUTARTID/ISO
  • EXP. KOMPENSATION
  • LJUSMÄTMETOD
  • BLIXT
  • VITBALANS
  • FILMSIMULERING
  • DYNAMISKT OMFÅNG
  • ÅTERSTÅENDE BILDER
  • BILDSTORLEK/-KVALIT.
  • FILMLÄGE & INSPELNINGSTID
  • BATTERINIVÅ
 3. Tryck på DISP/BACK för att avsluta när inställningarna är slutförda.

ELEKTRONISK NIVÅ

Välj ELEKTRONISK NIVÅ för att visa en virtuell horisont. Kameran hålls i plant läge när de två linjerna överlappar varandra.

Eventuellt visas inte den virtuella horisonten om kameraobjektivet är riktat uppåt eller nedåt.

Uppspelning

Standard

Information av

Favoriter

Infovisning

Histogram

Histogrammen visar fördelningen av toner i bilden. Ljusstyrka visas med den vågräta axeln, antalet pixlar med den lodräta axeln.

Antal pixlar

Pixelljusstyrka

Skuggor

Högdagrar

Optimal exponering

Pixlarna fördelas i en jämn kurva genom hela tonområdet.

Överexponerad

Pixlarna samlas på höger sida i diagrammet.

Underexponerad

Pixlarna samlas på vänster sida i diagrammet.