This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

För att visa bilder för en grupp ansluter du kameran till en TV med en HDMI-kabel (säljs i handeln; observera att en TV endast kan användas för visning, inte för fotografering).

 1. Stäng av kameran.

 2. Anslut kabeln enligt beskrivningen nedan.

  Anslut till mikro-HDMI-anslutningen

  Anslut till HDMI-anslutningen

  Använd en HDMI-kabel som inte är mer än 1,5 m lång.

  Kontrollera att kontakterna sitter i ordentligt.

 3. Ställ in tv:n på HDMI-ingångskanalen. För information, se dokumentationen som medföljer TV:n.

 4. Slå på kameran och tryck på -knappen. Kameramonitorn stängs av och bilder och filmer spelas upp på TV:n. Tänk på att kamerans volymkontroller inte har någon effekt på ljud som spelas upp på TV:n; använd TV:ns volymkontroller för att justera volymen.

  USB-kabeln eller kan inte användas samtidigt som en HDMI-kabel är ansluten.

  På vissa TV-apparater visas en svart bild innan filmuppspelningen börjar.