This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Skapa en liten kopia av den aktuella bilden.

  1. Visa önskad bild.

  2. Välj BESKÄR BILD i bildvisningsmenyn.

  3. Använd väljaren och kontrollringen för att välja beskärningen.

  4. Tryck på MENU/OK för att visa en bekräftelsedialogruta.

  5. Tryck på MENU/OK igen för att spara den beskurna kopian till en separat fil.

Större beskärningar ger större kopior; alla kopior har ett bildförhållande på 4 : 3. Om storleken på den slutliga kopian blir visas JA i gult.

Intelligent ansiktsdetektion

Om bilden har tagits med intelligent ansiktsdetektion visas på monitorn. Tryck väljaren nedåt för att zooma in på det valda ansiktet.