This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Kameran fokuserar och ställer in exponeringen för bilder när avtryckaren trycks in halvvägs och fokus (AF) och exponering (AE) förblir låst medan avtryckaren hålls i detta läge. Använd fokus- och exponeringslås för att komponera fotografier med motiv som inte är i centrum.

 1. Placera motivet i fokusramen.

 2. Tryck in avtryckaren halvvägs för att ställa in fokus och exponering. Fokusramen blir grön.

  Denna process kan upprepas hur många gånger som helst innan bilden tas.

 3. Komponera om fotografiet. Ändra inte avståndet till motivet medan avtryckaren trycks in halvvägs.

 4. Tryck in avtryckaren hela vägen för att ta bilden.

AEL/AFL-knappen

Fokus och/eller exponering kan också låsas med AEL/AFL-knappen.

Fokus och/eller exponering förblir låst medan knappen är intryckt, oavsett om avtryckaren är nedtryckt halvvägs eller inte.

Funktionen för AEL/AFL-knappen kan väljas med alternativet AE/AF-LÅSKNAPP i inställningsmenyn:

 • ENDAST AE-LÅS (standardinställningen): AEL/AFL-knappen låser endast exponering.
 • ENDAST AF-LÅS: AEL/AFL-knappen låser endast fokus.
 • AE/AF-LÅS: AEL/AFL-knappen låser både fokus och exponering.

Om AE/AF-LÅS VÄXLA PÅ/AV väljs för AE/AF-LÅSLÄGE i inställningsmenyn låses fokus och/eller exponering när knappen trycks in och hålls låst tills knappen trycks in igen.

Autofokus

Trots att kameran har ett högkvalitativt autofokussystem, kan det hända att den inte kan fokusera på motiven i listan nedan.

 • Mycket blanka motiv såsom speglar eller fordonskarosser.

 • Motiv som rör sig snabbt.

 • Motiv som fotograferas genom ett fönster eller annat reflekterande föremål.
 • Mörka motiv och motiv som absorberar snarare än reflekterar ljus, såsom hår eller päls.
 • Osubstantiella motiv såsom rök eller eld.
 • Motiv som visar liten kontrast mot bakgrunden (till exempel, motiv med kläder som har samma färg som bakgrunden).
 • Motiv som är framför eller bakom ett objekt med hög kontrast som också är i fokusområdet (till exempel, ett motiv fotograferat mot en bakgrund av starkt kontrasterande element).