This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Följande varningar visas på LCD-monitorn:

Varning Beskrivning

(röd)
Låg batterinivå. Ladda batteriet eller sätt i ett fulladdat extrabatteri.

(blinkar rött)
Batteriet urladdat. Ladda batteriet eller sätt i ett fulladdat extrabatteri.

(visas i rött med rött fokusområde)

Kameran kan inte fokusera. Prova en av följande lösningar:

 • Använd fokuslås för att fokusera på ett annat motiv på samma avstånd, och omkomponera sedan bilden.
 • Använd makroläget för att fokusera när du tar närbilder.
Bländare eller slutartid visas i rött Motivet är för ljust eller för mörkt och bilden kommer att bli över- eller underexponerad. Använd blixt om motivet är för mörkt.
FOKUSFEL Kamerafel. Stäng av kameran och slå sedan på den igen. Om meddelandet kvarstår, kontakta en FUJIFILM-återförsäljare.
STÄNG AV KAMERAN OCH SÄTT SEDAN PÅ DEN IGEN
LINSKONTROLLFEL
KORTET INTE FORMATERAT
 • Minneskortet eller internminnet är inte formaterat, eller minneskortet formaterades i en dator eller annan enhet: Formatera minneskortet eller internminnet med alternativet FORMATERA i kamerans inställningsmeny.
 • Minneskortets kontakter behöver rengöras: Rengör kontakterna med en mjuk, torr trasa. Formatera kortet om meddelandet upprepas. Byt ut kortet om meddelandet kvarstår.
 • Kamerafel: Kontakta en FUJIFILM-återförsäljare.
SKYDDAT KORT Minneskortet är låst. Lås upp kortet.
UPPTAGEN Minneskortet är felaktigt formaterat. Använd kameran för att formatera kortet.
Stäng av kameran och vänta tills den har svalnat. Om inga åtgärder vidtas stängs kameran av automatiskt.
KORTFEL Minneskortet är inte formaterat för användning i kameran. Formatera kortet.
Minneskortets kontakter behöver rengöras eller minneskortet är skadat. Rengör kontakterna med en mjuk, torr trasa. Formatera kortet om meddelandet upprepas. Byt ut kortet om meddelandet kvarstår.
Inkompatibelt minneskort. Använd ett kompatibelt kort.
Kamerafel. Kontakta en FUJIFILM-återförsäljare.
MINNET FULLT Minneskortet eller internminnet är fullt och bilder kan inte spelas in eller kopieras. Radera bilder eller sätt i ett minneskort med mer ledigt utrymme.
MINNET FULLT
INTERNMINNET ÄR FULLT SÄTT IN ETT MINNESKORT
SKRIVFEL
 • Minneskortsfel eller anslutningsfel: Sätt i kortet igen eller stäng av kameran och slå sedan på den igen. Om meddelandet kvarstår, kontakta en FUJIFILM-återförsäljare.
 • Inte tillräckligt med minne för att spela in ytterligare bilder: Radera bilder eller sätt i ett minneskort med mer ledigt utrymme.
 • Minneskortet eller internminnet är inte formaterat: Formatera minneskortet eller internminnet.
LÄSFEL
 • Filen är skadad eller har inte skapats med kameran: Filen kan inte visas.
 • Minneskortets kontakter behöver rengöras: Rengör kontakterna med en mjuk, torr trasa. Formatera kortet om meddelandet upprepas. Byt ut kortet om meddelandet kvarstår.
 • Kamerafel: Kontakta en FUJIFILM-återförsäljare.
BILD NUMRERING FULL Kameran har slut på bildnummer (aktuellt bildnummer är 999–9999). Formatera minneskortet och välj FÖRNYA för BILD NUMRERING. Ta en bild för att återställa bildnumreringen till 100–0001, välj sedan KONTINUERLIG för BILD NUMRERING.
FÖR MÅNGA BILDER
 • En sökning har gett fler än 30 000 resultat: Välj en sökning som ger färre resultat.
 • Fler än 999 bilder har valts för radering: Välj färre bilder.
SKYDDAD BILD Ett försök gjordes att radera eller rotera en skyddad bild. Ta bort skyddet och försök igen.
GÅR INTE ATT BESKÄRA bilder kan inte beskäras.
GÅR INTE ATT BESKÄRA Bilden är skadad eller så har den inte skapats med kameran.
KAN INTE UTFÖRA Ett försök gjordes att skapa en storleksförändrad kopia med samma eller större storlek som originalet. Välj en mindre storlek.
KAN INTE UTFÖRA
KAN INTE UTFÖRA
GÅR INTE ATT ROTERA Ett försök gjordes att rotera en bild som inte kan roteras.
GÅR INTE ATT ROTERA Filmer kan inte roteras.
KAN INTE UTFÖRA Röda ögon-borttagning kan inte utföras på den valda bilden.
KAN INTE UTFÖRA Röda ögon-borttagning kan inte utföras på filmer.
INGET KORT Inget minneskort isatt när KOPIERA har valts. Sätt i ett minneskort.
INGA BILDER Källan som är vald för KOPIERA innehåller inga bilder. Välj en annan källa.
INGA BILDER
DPOF DATAFEL DPOF-utskriftsordern på det aktuella minneskortet innehåller fler än 999 bilder. Kopiera bilderna till internminnet och skapa en ny utskriftsorder.
GÅR INTE ATT VÄLJA DPOF Bilden kan inte skrivas ut med hjälp av DPOF.
GÅR INTE ATT VÄLJA DPOF Filmer kan inte skrivas ut med hjälp av DPOF.
KOMMUNIKATIONSFEL Ett anslutningsfel inträffade medan bilderna skrevs ut eller kopierades till en dator eller annan enhet. Bekräfta att enheten är påslagen och att USB-kabeln är ansluten.
SKRIVARFEL Skrivaren har slut på papper eller bläck, eller annat skrivarfel. Kontrollera skrivaren (se skrivarens handbok för mer information). För att återuppta utskriften, stäng av skrivaren och slå sedan på den igen.
SKRIVARFEL
ÅTERGÅ?
Skrivaren har slut på papper eller bläck, eller annat skrivarfel. Kontrollera skrivaren (se skrivarens handbok för mer information). Om utskriften inte fortsätter automatiskt, tryck på MENU/OK för att fortsätta.
GÅR INTE ATT SKRIVA UT Ett försök har gjorts för att skriva ut en film, en bild som inte skapats i kameran eller en bild i ett format som inte stöds av skrivaren. Filmer och vissa bilder som skapats med andra enheter kan inte skrivas ut; om bilden är en stillbild som skapats med kameran, kontrollera i skrivarens handbok att skrivaren stödjer formatet JFIF–JPEG eller Exif–JPEG. Om den inte gör det kan bilderna inte skrivas ut.