This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Vrid vredet för exponeringskompensation för att justera exponeringen när du fotograferar motiv som är väldigt ljusa, mörka eller har hög kontrast.

Välj positiva värden (+) för att öka exponeringen

Välj negativa värden (−) för att minska exponeringen