This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Justera strömhanteringsalternativ.

AUTO AVSTÄNGNING

Välj tidslängden innan kameran stängs av automatiskt när inga åtgärder har utförts. Kortare tid ökar batteriets livslängd; om AV väljs måste kameran slås av manuellt. Tänk på att i vissa situationer stängs kameran av automatiskt även när AV har valts.

SNABBSTARTLÄGE

Låt kameran starta om snabbt efter att den stängts av (PÅ/AV).

Om väljs, kommer kameran fortsätta dra en liten mängd ström från batteriet även när den är avstängd. Snabbstartläge avbryts automatiskt om inga åtgärder utförs under ungefär 20 minuter.

MENY ENERGIVAL

Optimera kamerans prestanda för ökad batteritid eller visningskvalitet.

STRÖMSPARLÄGE
Minskar displayens uppdateringsfrekvens. Displayen släcks för att spara ström om inga åtgärder utförs under en kort tid, men den kan återställas genom att använda kamerakontrollerna. Välj detta alternativ för att spara ström.
HÖG PRESTANDA
Välj om du vill ha en ljusstarkare display och snabbare fokusering.