This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Skapa en storleksändrad kopia av den aktuella bilden.

  1. Visa önskad bild.

  2. Välj ÄNDRA STORLEK i bildvisningsmenyn.

  3. Markera en storlek och tryck på MENU/OK för att visa en bekräftelsedialogruta.

  4. Tryck på MENU/OK igen för att spara den storleksändrade kopian till en separat fil.

Vilka storlekar som är tillgängliga beror på storleken på originalbilden.