This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Återställ fotograferings- eller inställningsalternativen till standardvärdena.

  1. Välj ÅTERSTÄLL i bildvisningsmenyn.

  2. Markera önskat alternativ och tryck väljaren åt höger.

  3. En bekräftelsedialogruta visas; markera OK och tryck på MENU/OK.

DATUM/TID, TIDSSKILLNAD, anpassad vitbalans, alternativ för trådlöst nätverk och PC autosparning, och bankar för anpassade inställningar som skapats med ÄNDRA./SPARA ANP. INST. påverkas inte.