This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Välj fotograferingsläge i enlighet med motivet eller motivtypen. För att välja ett fotograferingsläge, vrid lägesväljaren till önskad inställning.

P (Program AE)
Bländare och slutartid kan justeras med byte av program.
S (Bländarautomatik)
Du väljer slutartid och låter kameran välja bländare.
A (Tidsautomatik)
Du väljer bländare och låter kameran välja slutartid.
M (Manuell exponering)
Du väljer både slutartid och bländare.
(AVANCERAD SR AUTO)
Kameran optimerar automatiskt inställningarna för motivet.
(AUTO)
Ett enkelt ”peka-och-tryck”-läge som rekommenderas för de som använder en digitalkamera för första gången.
Filter (AVANCERAT FILTER)
Välj bland en mängd olika filtereffekter.
Adv. (AVANCERAT LÄGE)
Sofistikerade tekniker på ett enkelt sätt.
SP1/SP2 (MOTIVPROGRAM)
Välj ett motiv som passar motivet eller fotograferingsförhållandena och låt kameran sköta resten.
(RÖRELSEPANORAMA 360)
Panorera kameran för att ta en serie bilder som automatiskt sammanfogas till en panoramabild.

Jämförelse

I båda lägena justeras inställningar såsom slutartid och bländare automatiskt av kameran, och i analyserar kameran också motivet och justerar inställningarna i enlighet med sådana kriterier som belysningen, och om motivet är ett porträtt, landskap eller närbild.