This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Med bländarautomatik (läge S) väljer du slutartid och låter kameran välja bländare.

Slutartid

Vrid på kommandoratten för att välja slutartid.

Om rätt exponering inte kan uppnås med vald slutartid, kommer bländarinställningen att visas i rött när avtryckaren trycks ned halvvägs.

Om motivet är utanför kamerans mätområde visar bländardisplayen ”– – –”.