This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Justera känsligheten. Ju högre känslighet, desto mindre ljus behövs för att ta ett fotografi; men observera att brus kan uppträda vid högre värden. Välj ett värde i enlighet med fotograferingsförhållandena.

AUTO1/AUTO2/AUTO3
Kameran justerar känsligheten automatiskt i enlighet med motivets ljusstyrka.
12800 – 100
Känsligheten ställs in på det specificerade värdet, som visas i displayen.

AUTO1/AUTO2/AUTO3

Följande alternativ är tillgängliga i lägena AUTO1/AUTO2/AUTO3.

Alternativ Standard
STANDARD KÄNSLIGHET 100
MAX. KÄNSLIGHET AUTO1: 800
AUTO2: 1 600
AUTO3: 3 200
MIN. SLUTARTID 1/30

Kameran väljer automatiskt en känslighet mellan standard- och det maximala värdet. Känsligheten överstiger endast standardvärdet om den slutartid som krävs för optimal exponering skulle vara längre än det värde som valts för MIN. SLUTARTID.

Om värdet som valts för STANDARD KÄNSLIGHET är högre än värdet som valts för MAX. KÄNSLIGHET, STANDARDKÄNSLIGHET kommer att ställas in på värdet som valts för MAX. KÄNSLIGHET.

Kameran kan välja en slutartid som är långsammare än MIN. SLUTARTID om bilder fortfarande kan vara underexponerade med det värde som valts för MAX. KÄNSLIGHET.