This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Använd blixten för extra belysning vid fotografering på natten eller inomhus vid svag belysning.

 1. Skjut blixtuppfällningsknappen för att fälla upp blixten.

 2. Tryck väljaren åt höger ().

 3. Tryck väljaren uppåt eller nedåt för att markera önskat blixtläge och tryck på MENU/OK för att välja.

  AUTO BLIXTAUTOMATIK
  Blixten avfyras vid behov. Rekommenderas i de flesta situationer.
  ALLTID BLIXT
  Blixten avfyras alltid när en bild tas. Använd för bakgrundsbelysta motiv eller för naturlig färgsättning när du fotograferar i starkt ljus.
  LÅNG SYNKTID
  Fånga både huvudmotivet och bakgrunden under svag belysning (observera att starkt belysta scener kan bli överexponerade).
  FJÄRRKONTR.
  En blixt som är monterad på blixtskon kan användas för att styra extra fjärrblixtenheter.
  ALDRIG BLIXT
  Blixten avfyras inte även om motivet är dåligt upplyst. Ett stativ rekommenderas.

  Blixten stängs av automatiskt när den är nedfälld.

  Med standardinställningarna är val av blixtläge tilldelad den högra knappen på väljaren (funktionsknapp 4). För information om att välja funktionerna tilldelade till funktionsknapparna, se ”Funktionsknapparna”.

  Blixtläge kan också väljas med alternativet BLIXT INSTÄLLNING i fotograferingsmenyn.

Om visas när avtryckaren trycks in halvvägs avfyras blixten när bilden tas.

Förutom i fjärrstyrningsläge kan blixten avfyras flera gånger med varje bild. Flytta inte kameran innan fotograferingen är klar.

Röda ögon-borttagning

När ”intelligent ansiktsdetektion” är aktiv, och på har valts för ”tar bort röda ögon”, är röda ögon-borttagning tillgängligt i , , .

Röda ögon-borttagning minimerar ”röda ögon” som skapas när ljus från blixten reflekteras från motivets näthinnor.