This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Kameran erbjuder ett val av en tiosekunderstimer för självportätt och en tvåsekunderstimer för att undvika oskärpa orsakad av kameraskakning. För att använda timern, tryck väljaren åt vänster () och tryck sedan väljaren uppåt eller nedåt för att markera önskat alternativ och tryck på MENU/OK för att välja.

Med standardinställningarna är val av självutlösare tilldelad den vänstra knappen på väljaren (funktionsknapp 3). För information om att välja funktionerna tilldelade till funktionsknapparna, se ”Funktionsknapparna”.

Alternativ för självutlösare kan också väljas med alternativet SJÄLVUTLÖSARE i fotograferingsmenyn.

Slutaren utlöses två sekunder efter att avtryckaren trycks ned. Använd för att reducera oskärpa orsakad av kamerarörelse när avtryckaren trycks ned. Självutlösarlampan blinkar medan timern räknar ned.
Slutaren utlöses tio sekunder efter att avtryckaren trycks ned. Använd för självporträtt. Självutlösarlampan på kamerans framsida tänds när timern startar och börjar blinka precis innan bilden tas.
AV
Självutlösare av.