This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Välj för att mäta det aktuella fokusområdet när AF ZON är valt för AUTOFOKUSINSTÄLLNING > AF LÄGE och SPOT är valt för LJUSMÄTMETOD.