This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Justera inställningarna för anslutning till trådlösa nätverk.

ALLMÄNNA INST.

Välj ett namn (NAMN) för att identifiera kameran med det trådlösa nätverket (kameran tilldelas ett unikt namn som standard) eller välj ÅTERSTÄLL TRÅDLÖSA INST. för att återställa fabriksinställningarna.

ÄNDRA STL TEL 

Välj (standardinställning, rekommenderas i de flesta situationer) för att ändra storlek på större bilder till för överföring till smartphones, AV för att överföra bilder med deras ursprungliga storlek. Ändringen av bildstorlek gäller endast kopian som överförs till din smartphone; originalet påverkas inte.

AUTOSPAR INST.

Välj RADERA REG DATOR för att avlägsna valda mål, INFO TIDIGARE ANSL för att visa datorer till vilka kameran nyligen har anslutits.