This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Justera inställningar för intervalltimerfotografering.

  1. Välj INTERVALLTIMERFOTOGR. i fotograferingsmenyn för att visa alternativ för intervalltimerfotografering.

  2. Använd väljaren för att välja intervall och antal bilder. Tryck på MENU/OK för att fortsätta.

  3. Använd väljaren för att välja starttid och tryck sedan på MENU/OK. Fotograferingen startar automatiskt.

Intervalltimerfotografering kan inte användas vid fotografering av panoraman eller flera exponeringar. I serietagningsläge kan endast en bild tas varje gång avtryckaren trycks ned.

Användning av stativ rekommenderas.

Kontrollera batterinivån innan du börjar.

Displayen släcks mellan bilderna och tänds i några sekunder innan nästa bild tas. Displayen kan aktiveras när som helst genom att trycka in avtryckaren hela vägen ner.