This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Batteriet är inte uppladdat vid leveransen. Ladda batteriet innan det används. Kameran laddar batteriet internt.

 • Kameran använder ett uppladdningsbart NP-95-batteri.
 • Att ladda batteriet helt tar ungefär 4 timmar och 30 minuter.
 1. Montera nätadaptern på nätströmadaptern.

  Sätt i nätadaptern såsom det visas, och se till att den sätts in helt och klickar på plats på nätströmadapterns kontakter.

  Nätströmadapter

  Nätadapter

  Nätadaptern ska endast användas med den medföljande nätströmadaptern. Använd den inte med andra enheter.

 2. Ladda batteriet.

  Anslut kameran till den medföljande nätströmadaptern med den medföljande USB-kabeln. Anslut sedan nätströmadaptern till ett eluttag inomhus.

  Se till att kontakterna är i rätt riktning och sätt sedan i dem helt.

Laddningsstatus

Batteriets statusikoner visar batteriets laddningsstatus när kameran slås på, och indikatorlampan visar den när kameran stängs av.

Batteristatusikon när kameran är på Indikatorlampa när kameran är avstängd Batteristatus
(gul) Batteriet laddas.
(grön) Av Laddningen slutförd.
(röd) Blinkar Batterifel.
Ingen ikon Användning i externt strömläge.

Kameran arbetar i externt strömläge om den är påslagen medan kameran är ansluten till en nätströmkälla och batteriet är isatt.

Batteriet laddas inte medan kameran är i fotograferingsläge.

Ta bort smuts från batteripolerna med en ren, torr trasa. Följs inte denna försiktighetsåtgärd kan det hindra batteriet från att laddas.

Fäst inte klistermärken eller andra saker på batteriet. Följs inte denna försiktighetsåtgärd kan det leda till att batteriet blir omöjligt att avlägsna.

Kortslut inte batteripolerna. Batteriet kan överhettas.

Läs försiktighetsåtgärderna i ”Batteriet och strömförsörjning”.

Använd endast laddare avsedda för användning med batteriet. Följs inte denna försiktighetsåtgärd kan det orsaka fel på produkten.

Ta inte loss klistermärkena på batteriet och försök inte att öppna eller ta bort det yttre höljet.

Batteriet förlorar gradvis sin laddning när det inte används. Ladda batteriet en eller två dagar före användning.

Laddningstiden kan öka vid mycket låga eller mycket höga temperaturer.

Ladda via en dator

Batteriet kan laddas genom att kameran ansluts till en dator. Anslut den medföljande USB-kabeln såsom det visas, och se till att kontakterna är helt isatta.

Anslut kameran direkt till datorn; använd inte en USB-hubb eller ett tangentbord.

Om datorn går in i viloläge under laddningen stoppas laddningen. För att fortsatta ladda, inaktivera viloläget på datorn, och koppla bort och sätt tillbaka USB-kabeln.

Laddning kanske inte är möjlig beroende på datorns specifikationer, inställningar eller förhållandena.