This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Alla funktionsknappar kan tilldelas någon av de funktioner som listas nedan. Alternativ för den valda posten kan sedan visas genom att trycka på knappen. För att välja funktionerna för funktionsknapparna, tryck på DISP/BACK-knappen tills alternativen för funktionsinställningar visas, och markera sedan önskad knapp och tryck väljaren åt höger.

 • MAKRO
 • ISO
 • SJÄLVUTLÖSARE
 • BILDSTORLEK
 • BILDKVALITET
 • DYNAMISKT OMFÅNG
 • FILMSIMULERING
 • VITBALANS
 • LJUSMÄTMETOD
 • AF LÄGE
 • FOKUSOMRÅDE
 • BLIXTLÄGE
 • BLIXTKOMPENSATION
 • VÄLJ ANPAD. INST.
 • FILMLÄGE
 • ANSIKTSDETEKTION
 • INTELLIGENT DIGITAL ZOOM
 • GRANSKA BILDEFFEKT
 • MENY ENERGIVAL
 • RAW
 • TRÅDLÖS KOMM.

Du kan också använda alternativet FUNK.(Fn)-INSTÄL. i inställningsmenyn för att välja funktionen för funktionsknapparna.

Du kan även visa alternativ för någon av funktionsknapparna genom att trycka och hålla in knappen.