This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Justera filhanteringsinställningarna.

BILD NUMRERING

Nya bilder lagras i bildfiler som namnges med hjälp av ett fyrsiffrigt filnummer som tilldelats genom att lägga till ett till det senaste filnumret som använts. Filnumret visas vid uppspelning så som visas till höger. BILD NUMRERING styr huruvida filnumreringen återställs till 0001 när ett nytt minneskort sätts i, eller när det aktuella minneskortet eller internminnet formateras.

Bildnumrering

Katalognummer

Filnummer

KONTINUERLIG

Numreringen fortsätter från antingen det sist använda filnumret eller det första tillgängliga filnumret, beroende på vilket som är högst. Välj detta alternativ för att minska antalet bilder med dubbla filnamn.

FÖRNYA

Numreringen återställs till 0001 efter formatering eller när ett nytt minneskort sätts i.

Om bildnumret når 999-9999 inaktiveras avtryckaren.

Att välja ÅTERSTÄLL ställer in BILD NUMRERING till KONTINUERLIG men återställer inte filnumret.

Bildnummer för bilder tagna med andra kameror kan se annorlunda ut.

SPARA ORIG.BILD

Välj för att spara obearbetade kopior av sömlösa panoramabilder eller bilder tagna med TAR BORT RÖDA ÖGON, PRO LÅGLJUSLÄGE eller PRO FOKUSLÄGE.

DATUMSTÄMPEL

Stämpla tiden och/eller fotograferingsdatumet på bilder när de tas.

+
Stämpla nya bilder med datumet och tiden för inspelningen.
Stämpla nya bilder med fotograferingsdatumet.
AV
Stämpla inte tid och datum på nya bilder.

Tids- och datumstämplar kan inte raderas. Stäng av DATUMSTÄMPEL för att förhindra att tids- och datumstämplar syns på nya bilder.

Om kameraklockan inte har ställts in, uppmanas du att ställa in klockan med aktuellt datum och aktuell tid.

Vi rekommenderar att du stänger av DPOF ”utskriftsdatum”-alternativet när du skriver ut bilder med en tids- och datumstämpel.

Tids- och datumstämplar kommer inte att visas på filmer, panoramabilder eller bilder tagna med ta bästa bild-läget.