This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Använd Q-knappen för att visa och justera kamerainställningar.

  1. Tryck på Q för att visa snabbmenyn under fotografering.

    Alternativen som visas i snabbmenyn kan väljas med alternativet RED./SPARA SNABBMENY i inställningsmenyn. Redigeringsalternativen i snabbmenyn kan även visas genom att hålla in Q-knappen.

  2. Använd väljaren för att markera alternativ.

    Q-knappen kan inte användas för att justera anpassad vitbalans, välja en färgtemperatur eller justera inställningarna för automatisk ISO-känslighet. Dessa inställningar kan justeras med en funktionsknapp eller från menyerna.

  3. Vrid på kommandoratten för att ändra det markerade alternativet.

  4. Tryck på Q för att avsluta när inställningarna är slutförda.

Håll in Q-knappen medan snabbmenyn visas för snabb åtkomst till bankar med anpassade inställningar.