This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Visa bilder i ett automatiskt bildspel. Välj typ av bildspel och tryck på MENU/OK för att starta. Tryck på DISP/BACK när som helst under bildspelet för att visa hjälpen på skärmen. Bildspelet kan avslutas genom att du trycker på MENU/OK.

NORMAL/TONA-IN
Tryck väljaren åt vänster eller höger för att gå tillbaka eller hoppa framåt en bild. Välj TONA-IN för tonade övergångar mellan bilder.
NORMAL /TONA-IN
Som ovan, förutom att kameran automatiskt zoomar in på ansikten.
FLERA
Visa flera bilder samtidigt.

Kameran stängs inte av automatiskt medan ett bildspel körs.